Meripilus giganteus (Reuzenzwam)
Reuzenzwam - Meripilus giganteus
Reuzenzwam - Meripilus giganteus
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Reuzenzwam
Reuzenzwam
Reuzenzwam

Naam:
Reuzenzwam

Genus:
Meripilus

Vindplaats:
Posbank

Gevonden op:
31-07-2008

Zeldzaamheid:
Zeer algemeen

Habitat:
Op wortels of aan de voet van oude, levende loofbomen, vooral Beuken, later ook op stronken; parasiet, veroorzaakt witrot.

Fotonummer: 01169
Foto categorie: m. giganteus