Calocybe gambosa (Voorjaarspronkridder)
Voorjaarspronkridder - Calocybe gambosa
Voorjaarspronkridder - Calocybe gambosa
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Voorjaarspronkridder
Voorjaarspronkridder
Voorjaarspronkridder

Naam:
Voorjaarspronkridder

Genus:
Calocybe

Vindplaats:
Lichtenbelt

Gevonden op:
09-05-2010

Zeldzaamheid:
Algemeen

Habitat:
Vooral in struwelen en langs bosranden, ook in loofbossen en gemengde bossen, parken en tuinen en grazige wegbermen, vooral op kalkhoudende, humeuze grond.

Fotonummer: 01400
Foto categorie: c. gambosa