Ganoderma resinaceum (Harslakzwam)
Harslakzwam - Ganoderma resinaceum
Harslakzwam - Ganoderma resinaceum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Harslakzwam
Harslakzwam
Harslakzwam

Naam:
Harslakzwam

Genus:
Ganoderma

Vindplaats:
Hemmen

Gevonden op:
01-09-2010

Zeldzaamheid:
Algemeen

Habitat:
Necrotrofe parasiet aan de voet van stammen en soms ook stronken van oude Eiken, relatief vaak op Amerikaanse eik, soms op Beuk; meestal in oude lanen en parken. Op zandgrond, minder vaak op klei.

Fotonummer: 01475
Foto categorie: g. resinaceum