Geoglossum glutinosum (Kleverige aardtong)
Kleverige aardtong - Geoglossum glutinosum
Kleverige aardtong - Geoglossum glutinosum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Kleverige aardtong
Kleverige aardtong

Naam:
Kleverige aardtong

Genus:
Geoglossum

Vindplaats:
Posbank

Gevonden op:
10-10-2010

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen

Habitat:
Saprotroof, in weinig of niet bemeste graslanden en wegbermen op droog, kalkrijk tot kalkarm zand, ook in vochtige duinvalleien en in loofbossen op voedselrijke klei.

Fotonummer: 01557
Foto categorie: g. glutinosum