Leccinum duriusculum (Harde populierboleet)
Harde populierboleet - Leccinum duriusculum
Harde populierboleet - Leccinum duriusculum
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Harde populierboleet
Harde populierboleet
Harde populierboleet

Naam:
Harde populierboleet

Genus:
Leccinum

Vindplaats:
Odijk

Gevonden op:
23-09-2007

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen

Habitat:
Mycorrhiza vormend met Populier, vooral Witte abeel, soms Ratelpopulier, voornamelijk langs lanen en wegbermen, soms in bossen bij voorkeur op kalkhoudende klei, soms op zand of leem.

Fotonummer: 01742
Foto categorie: l. durisculum