Tulostoma fimbriatum (Ruwstelige stuifbal)
Ruwstelige stuifbal - Tulostoma fimbriatum
Ruwstelige stuifbal - Tulostoma fimbriatum
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Ruwstelige stuifbal

Genus:
Tulostoma

Vindplaats:
Koepelduinen, Naaldwijk

Gevonden op:
19-11-2011

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam

Habitat:
Op open, zandige en mosrijke plekken in de duinen, zelden in droge graslanden, op kalkhoudend zand.

Opmerking:
Alleen in de herfst vers.

Fotonummer: 01787
Foto categorie: t. fimbriatum