Ampulmosklokje
Ampulmosklokje - Galerina ampullaceocystis
Ampulmosklokje - Galerina ampullaceocystis
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Ampulmosklokje
Ampulmosklokje
Ampulmosklokje

Latijnse naam:
Galerina ampullaceocystis

Genus:
Galerina

Vindplaats:
Leusveld

Gevonden op:
03-09-2011

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof op ruw strooisel, twijgjes, takken van loof- en naaldhout op zure, zandige of venige bodems, soms in heidevegetaties.

Opmerking:
Flesvormige cystiden en overwegend tweesporige basidiƫn. Sporen: (8,6)9-11(11.9) mu x (4,8)5-6(6,3) mu.

Fotonummer: 01828
Foto categorie: g. ampullaceocystis