Marasmiellus tricolor (Driekleurig ruitertje)
Driekleurig ruitertje - Marasmiellus tricolor
Driekleurig ruitertje - Marasmiellus tricolor
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Driekleurig ruitertje
Driekleurig ruitertje

Naam:
Driekleurig ruitertje

Genus:
Marasmiellus

Vindplaats:
Heidehoekse Vloed

Gevonden op:
05-07-2012

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam

Habitat:
Saprotroof, mogelijk ook necrotroof-parasitair, op stengels en wortels van grassen in graslanden op voedselarme tot matig voedselrijke zandige- of kleiige bodem.

Fotonummer: 01961
Foto categorie: m. tricolor