Pseudoinonotus dryadeus (Eikenweerschijnzwam)
Eikenweerschijnzwam - Pseudoinonotus dryadeus
Eikenweerschijnzwam - Pseudoinonotus dryadeus
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Eikenweerschijnzwam
Eikenweerschijnzwam

Naam:
Eikenweerschijnzwam

Genus:
Inonotus

Vindplaats:
Hemmen

Gevonden op:
04-08-2013

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 2

Habitat:
Necrotrofe parasiet aan de voet van oude Eiken, voornamelijk in parken, landgoederen en lanen op kleigrond. Veroorzaakt witrot.

Fotonummer: 02280
Foto categorie: i. dryadeus