Geastrum pectinatum (Grote aardster)
Grote aardster - Geastrum pectinatum
Grote aardster - Geastrum pectinatum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Grote aardster
Grote aardster
Grote aardster

Naam:
Grote aardster

Genus:
Geastrum

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
11-10-2008

Zeldzaamheid:
Matig algemeen

Habitat:
Saprotroof op kalkloze tot matig kalkrijke, droge tot matig vochtig zand, maar ook wel klei- en leembodems met een dikke strooisel- of humuslaag, steeds bij naaldbomen.

Fotonummer: 0312
Foto categorie: g. pectinatum