Geastrum elegans (Bruine aardster)
Bruine aardster - Geastrum elegans
Bruine aardster - Geastrum elegans
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Bruine aardster

Genus:
Geastrum

Vindplaats:
Meeuwenhoek, Wassenaar.

Gevonden op:
11-11-2022

Zeldzaamheid:
Zeldzaam RL 2

Habitat:
Saprotroof op droog, (matig) kalkrijk, humusarm duinzand, vooral in duingraslanden, ook op open plekken in duinstruwelen en in bermen van duinpaden en -wegen, vaak nabij laag struweel.

Fotonummer: 03317
Foto categorie: g. elegans