Hygrocybe ceracea (Elfenwasplaat)
Elfenwasplaat - Hygrocybe ceracea
Elfenwasplaat - Hygrocybe ceracea
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Elfenwasplaat
Elfenwasplaat

Naam:
Elfenwasplaat

Genus:
Hygrocybe

Vindplaats:
Arri�r Koeland

Gevonden op:
12-11-2011

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RLR

Habitat:
Saprotroof op de grond in schrale, mosrijke graslanden, grazige plekken in de duinen, soms in wegbermen en langs dijken, op zure, tot basische, voedselarme, zand- leem- en kleibodems.

Fotonummer: 0579
Foto categorie: h. ceracea