Entoloma sordidulum (Groezelige satijnzwam)
Groezelige satijnzwam - Entoloma sordidulum
Groezelige satijnzwam - Entoloma sordidulum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Groezelige satijnzwam
Groezelige satijnzwam
Groezelige satijnzwam
Groezelige satijnzwam
Groezelige satijnzwam

Naam:
Groezelige satijnzwam

Genus:
Entoloma

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
08-08-2008

Zeldzaamheid:
Algemeen

Habitat:
Saprotroof (mogelijk ectomycorrhizavormend) onder loofbomen, vaak op kale grond groeiend, vooral in kleibossen, maar ook in humusrijke gemengde bossen op voedselrijk zand, minder vaak in nattere typen bos (Elzenbroekbos).

Fotonummer: 0883
Foto categorie: e. sordidulum