Zoek in onze site naar een paddenstoel:  

LARENSTEIN - BIOTOOP

Op het terrein van Larenstein vinden we een aantal oorspronkelijke en aangelegde biotopen:
  • Een Beukengedeelte, het Vijverbos genoemd, met aan de aangrenzende greppels oude eiken, ongeveer 1,2 ha groot. Om en nabij de natuurlijke vijvers in dit gebied staan elzen en af en toe een berk.De bodem bestaat hier uit matig voedselarme zandgrond van de Veluwe,die plaatselijk verzuurd is.
    We vinden hier bijzondere paddenstoelen zoals de kleine stinkzwam, de witte bundelzwam, de fluwelige stekelzwam, eekhoorntjesbrood en panteramaniet.
  • Het zgn. "Grotbos", begrensd door de Larensteinse Beek, ongeveer 1.5 ha groot.Zo genoemd vanwege de aanwezigheid van enkele cultuurhistorische elementen,zoals een grot met een nis voor een Mariabeeld, die verwijzen naar de vorige bewoners van de kloosterorde "De goede Herder". We vinden hier een schraal grasland, omringd door hoge heesters, naaldbomen en de oudste loofbomen van het landgoed. Hier vinden we vele Russula's, Collybia's en Vezelkoppen.
  • Een Essen-gedeelte, Kapelbos genoemd, met een rijk gevarieerde struik-, kruid- en moslaag waar klei en leem ingespoeld is, afkomstig van de rivier de Ijssel. De greppels die er doorheen lopen geven zorgen ervoor dat het gebied plaatselijk een vochtig karakter heeft. Hier vinden we: morieljes, fluweelpootjes, levertraanzwam en voorjaarspronkridder.
  • Door het terrein loopt de natuurlijke Larensteinse beek en er zijn verschillende waterpartijen aanwezig. Door aanplanting van loof- en naaldbomen rondom het oorspronkelijke klooster heeft dit gedeelte nu een park-achtig karakter, rondom deze oude stammen vinden we veel paddenstoelen, o.a. groene knolamaniet, purperbruine fluweelboleet en vele vezelkoppen.
  • De gazons- en natte graslanden (hooilandjes en vochtig grasland rond de heemtuinvijver) van dit terrein worden regelmatig kort gemaaid en dus, voedselarm gehouden (niet bemest). Hier groeit o.a. de rode boleet.
  • Tevens zijn er aangelegde stukjes met een heide-achtig karakter met een ven en een ruïne bestaande uit kalkplanten; er is een brandplek en er zijn composthopen waar we biotoopgebonden paddenstoelen aantreffen. Op deze plekken vinden we o.a. het verkleurzwammetje, de bepoederde parasolzwam, de gekraagde aardster en de geaderde leemhoed.
  • Door het hele park lopen wandelpaden die regelmatig worden voorzien van houtsnippers. Hier vinden we houtgebonden paddenstoelen; denk aan de spikkelsteel veldridderzwam, de oranjerode stropharia, het winterdonsvoetje en vele anderen.
Larenstein heeft een zeer gevarieerd biotoop met een zeer breed scala aan paddenstoelen zoals u in onze fotogalerie kunt zien.