Entoloma sericellum (Sneeuwvloksatijnzwam)
Sneeuwvloksatijnzwam - Entoloma sericellum
Sneeuwvloksatijnzwam - Entoloma sericellum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Sneeuwvloksatijnzwam
Sneeuwvloksatijnzwam
Sneeuwvloksatijnzwam

Naam:
Sneeuwvloksatijnzwam

Genus:
Entoloma

Vindplaats:
Limburg

Gevonden op:
30-10-2009

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof, in schrale graslanden op niet of matig bemeste, zandige of lemige bodem, maar ook op kale grond in loofbossen op klei of leem.

Fotonummer: 01076
Foto categorie: e. sericellum