Sneeuwvloksatijnzwam
Sneeuwvloksatijnzwam - Entoloma sericellum
Sneeuwvloksatijnzwam - Entoloma sericellum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Sneeuwvloksatijnzwam
Sneeuwvloksatijnzwam
Sneeuwvloksatijnzwam

Latijnse naam:
Entoloma sericellum

Genus:
Entoloma

Vindplaats:
Limburg

Gevonden op:
30-10-2009

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof, in schrale graslanden op niet of matig bemeste, zandige of lemige bodem, maar ook op kale grond in loofbossen op klei of leem.

Opmerking:
Sporemaat: 8,0-11,5 (-12,5)mu x 6,0-9,0 (-9,5) mu.

Fotonummer: 01078
Foto categorie: e. sericellum