Sneeuwzwammetje
Sneeuwzwammetje - Hygrocybe virginea
Sneeuwzwammetje - Hygrocybe virginea
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Sneeuwzwammetje
Sneeuwzwammetje
Sneeuwzwammetje
Paecilomyces marquandii

Latijnse naam:
Hygrocybe virginea

Genus:
Hygrocybe

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
08-10-2008

Zeldzaamheid:
Algemeen

Habitat:
Saprotroof op de grond in schrale tot licht bemeste weilanden, grazige plekken in de duinen en al of niet beschaduwde wegbermen, soms in loofbos en struwelen, op allerlei grondsoorten van vochtig basische klei tot droog, zuur zand.

Opmerking:
var. virginea Deze soort kan een rozige steelbasis bezitten = var. roseipes, maar wordt niet als aparte soort beschouwd.

Fotonummer: 01285
Foto categorie: h. virginea