Haagbeukboleet
Haagbeukboleet - Leccinum pseudoscabrum
Haagbeukboleet - Leccinum pseudoscabrum
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Haagbeukboleet
Haagbeukboleet
Haagbeukboleet

Latijnse naam:
Leccinum pseudoscabrum

Genus:
Leccinum

Vindplaats:
Lichtenbelt

Gevonden op:
30-08-2008

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RL 3

Habitat:
Onder Haagbeuk, ook Eik en soms onder hazelaar, in loofbossen, parken en wegbermen op kalkhoudende, lemige bodems.

Fotonummer: 0612
Foto categorie: l. pseudoscabrum